Skifte af et dødsbo
I forbindelse med et dødsfald gælder en række regler, man skal være opmærksom på som arving, legatar, eller hvis man som kreditor har et krav mod afdøde, som man kan gøre gældende mod dødsboet. Det er ofte af stor betydning for arvinger, hvem der er arveberettiget, og hvordan boets aktiver skal fordeles. Dette emne indeholder en gennemgang af behandlingen af boet ved enten privat skifte eller ved bobestyrerbehandling. Du kan læse om indledningen af et dødsbo og de processuelle regler, der er gældende. Emnet indeholder ligeledes en beskrivelse af boets aktiver og passiver, og så kan du læse nærmere om arvingers og legatars retsstilling. Du finder ligeledes information om de afgifter, der er forbundet med bobehandlingen, og emnet indeholder derudover en beskrivelse af insolvente boer, og hvad disse medfører for arvingerne. Du finder også en redegørelse af de forhold, som har betydning ved boets afslutning.
 

 

 

Afslutning af dødsboet

Når et dødsbo afsluttes, behandler skifteretten den ...

Aktiver og passiver i dødsboet

Når et dødsbo skal opgøres, sker det på baggrund ...

Arvinger og legatarernes stilling i dødsboet

Som arving eller legatar i et dødsbo er dette emne ...

Beskatningen af et dødsbo

Modsat det samlede bo ved en skilsmisse, skal et ...

Boafgift

Boafgift er en afgift, som man skal betale til staten, ...

Bobestyrerbehandling

Et dødsbo behandles i nogle tilfælde ved ...

Boudlæg

Ved små boer kan disse udlægges til afdødes ...

Indledning af et dødsbo

Når en person dør, indledes et dødsbo. Dette kan ...

Insolvente dødsboer

Et dødsbo vil som regel indeholde en mindre eller en ...

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om fordelingen af arven, og ...

Processuelle regler

De processuelle regler har betydning for behandlingen ...

Skifteafgift

I forbindelse med skiftet af et dødsbo efter afdøde, ...

Ægtefællens retsstilling

Har afdøde efterladt sig en ægtefælle, vil afdødes ...