Selskaber
Emnet om selskaber henvender sig især til kapitalejere som f.eks. aktionærer i et selskab samt til selskabets ledelse, bestyrelse og medarbejdere. Emnet er ligeledes relevant, hvis du ønsker at stifte et selskab, og du kan her finde de grundlæggende og væsentligste regler, der regulerer selskabers forhold. Emnet indeholder en beskrivelse af selskabers stiftelse, generalforsamlinger, aktier og kapitalandele og en oversigt over de forskellige selskabsformer. Du finder ligeledes information om beskyttelse af minoriteter, erstatningsansvar og fusion og spaltning, og så kan du under dette emne læse nærmere om internationale forhold, kapitalafgang og kapitalnedsættelse. Emnet indeholder også oplysninger om ledelse af et selskab og om medarbejderrepræsentation, og så kan du læse nærmere om selskabers finansiering og regnskab samt om ophør af selskaber.
 

 

 

Aktier og kapitalandele

Som aktionær eller anpartshaver er der mange regler ...

Beskyttelse af minoriteter

Ejer man kapital i et selskab, har man som minoritet ...

Erstatningsansvar

Du er nok ikke i tvivl om, at et selskab kan komme ud ...

Forskellige selskabsformer

Der findes flere forskellige selskabsformer. ...

Fusion og spaltning

Fusion er opløsning af f.eks. et selskab, en forening ...

Generalforsamlinger

Som aktionær vil man blive indkaldt til selskabets ...

Internationale forhold

De internationale forhold spiller en stor rolle for ...

Kapitalafgang

Emnet om kapitalafgang omhandler den kapital, som ...

Kapitalejernes indflydelse på selskaber

Hvis du ejer kapital i selskab, er det relevant for ...

Kapitalnedsættelser og kapitaltab

Kapitalnedsættelse er nedskrivning af et selskabs ...

Ledelse af et selskab

Emnet om ledelsen dækker bredt og beskriver alle de ...

Medarbejderrepræsentation

Ved medarbejderrepræsentation kan medarbejderne i et ...

Ophør af selskaber

Der kan være mange grunde til, at et selskab ...

Regnskab

Der gælder forskellige regler for selskabers regnskab ...

Selskabers finansiering

Selskaber kan finansiere sig på mange forskellige ...

Stiftelse af et selskab

Stiftelsen af et selskab afhænger af selskabets ...