Retssager og procedure
Dette emner dækker bredt og giver et relevant overblik over de forskellige procedureregler, der gælder i forbindelse med især civile- og straffesager. Du kan her læse om de forskellige regler, der gælder for advokater, herunder forsvarer og anklagere samt for parterne i sagen, herunder sagsøger, sagsøgte og tiltalte. Du kan læse om de civile regler, herunder reglerne for kære, anke, beviser dokumenter og stævning, og du finder information om de strafferetlige procedureregler, herunder reglerne for appel, beviser, retsforfølgning og internationale sager. Du kan ligeledes læse om de almindelige domstole og voldgiftsretten, og så finder du bl.a. oplysninger om sagens omkostninger, retshjælp, gruppesøgsmål, håndhævelse og udeblivelse fra en retssag.
 

 

 

Advokater, offentlige forsvarere, sagsøgere advokater osv.

Bliver man tiltalt i en straffesag, kan det være ...

Den civile procedure

Emnet om den civile procedure omhandler primært ...

Den civile procedure : kære og anke

Man kan kære kendelser, og man kan anke en dom afsagt ...

Den civile procedure: beviser

Det er vigtigt, at en retssag indeholder alle de ...

Den civile procedure: dokumenter

Dette emne dækker bl.a. over den dokumentation, som ...

Den civile procedure: Klage, stævning og modsvar

For at indlede en retssag skal der foretages ...

Den civile procedure: parterne

Der vil altid være flere parter i en retssag. Der vil ...

Den civile procedure: processuelle principper

I forbindelse med en retssag gælder der nogle ...

Domstolene

Dette emne er helt generelt og målrettet alle. De ...

Domstolenes saglige og stedlige kompetence

Emnet om domstolenes saglige og stedlige kompetence ...

Gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål er en civil sag, hvor flere personer ...

Håndhævelse

Dette emne er relevant, når retssagen er afsluttet. ...

Kumulation

Reglerne om kumulation kan være indviklede og er ikke ...

Omkostninger til retssager

Omkostningerne forbundet med en retssag kan være en ...

Parten eller skrifter udebliver

Hvis man udebliver fra en retssag eller ikke aflevere ...

Retshjælp

Hvis man ikke har det store økonomiske overskud, ...

Retsprincipper

Retsprincipper betyder, at nogle bestemte principper ...

Småsags og inkassoproces

En retssag vil ofte være en lang og dyr proces. Har ...

Strafferetlig procedure

Dette emne dækker bredt og indeholder en beskrivelse ...

Strafferetlig procedure: beviser

Det er vigtigt, at en straffesag indeholder alle de ...

Strafferetlig procedure: internationale sager

Efterforskningen af en straffesag kan selvsagt foregå ...

Strafferetlig procedure: processuelle principper

I forbindelse med en straffesag gælder der nogle ...

Strafferetspleje: anklagemyndigheden

Det er anklagemyndigheden, som rejser sigtelse og ...

Strafferetspleje: Retsforfølgning og forundersøgelser

En strafbar handling kan være foretaget alle steder i ...

Strafferetsplejen: Tiltalte og sigtede

Sigtelse er et foreløbigt skridt, inden der rejses ...

Voldgift

Ved voldgift går man udenom de almindelige domstole ...