Kontrakter og aftaler
Kontrakter og aftaler indgås hver dag i mange forskellige forhold og former. Du indgår f.eks. en aftale, når du får lavet en forsikringspolice hos en forsikringsselskab, og du indgår en kontrakt, når du underskriver en ansættelsesaftale med en ny arbejdsplads. De gældende regler indenfor aftale- og kontraktindgåelse er derfor meget relevante for stort set alle, da man jævnligt og næsten uundgåeligt kommer i situationer, hvor man vil skulle underskrive en kontrakt eller en aftale. Du kan her læse nærmere om indgåelse af kontrakter samt om de forskellige kontraktformer, der findes. Du finder information om de kontraktlige forpligtelser og om fortolkning af kontrakter i tilfælde af tvivl om deres indhold. Du kan ligeledes læse om ophævelse og ugyldige kontrakter samt om muligheden for at opsige en kontrakt eller en aftale. Du finder også her oplysninger om konkrete aftaler som f.eks. standardkontrakter.
 

 

 

Fortolkning af kontrakten

Når man indgår en aftale eller en kontrakt, skal man ...

Indgåelse af kontrakten

Kontrakter kan indgås i forskellige former og på ...

Kontrakt former

Der findes mange forskellige former for kontrakter, og ...

Kontrakters overholdelse

Når der indgås en aftale eller en kontrakt, er det ...

Kontraktlige forpligtelser

Når man indgår en kontrakt med en anden part, ...

Ophævelse eller ugyldige kontrakter

Når man har indgået en kontrakt, er man som ...

Opsigelse

Når man har indgået en kontrakt eller en aftale, er ...

Standardkontrakter

Standardkontrakter anvendes i mange forskellige ...