Konkurser og økonomiske vanskeligheder
Konkurs og andre økonomiske vanskeligheder er ofte en ubehagelig situation for både skyldner og kreditorer. Reglerne er komplicerede, og det kan f.eks. være muligt om omstøde dispositioner foretaget af skyldner længe før, en konkurs afsiges. Dette emner giver dig et overblik over de forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med konkurs både som skyldner, kreditor og tredjemand. Du finder information om gyldigheden af de aftaler, som er indgået under konkursen, og du kan læse om de generelle regler, som gælder, når en konkurs indledes. Emnet indeholder ligeledes oplysninger om aktiver omfattet af konkursmassen samt om fordelingen af konkursboets midler. Du kan ligeledes læse nærmere om reglerne for gældssanering, inkasso og tvangsakkord, og du finder information om modregning og omstødelse ved konkurs.
 

 

 

Aftaler indgået under konkursen

Er man gået konkurs, kan det være svært at vide, ...

Fordeling af konkursboets midler

Fordelingen af konkursboets midler er især vigtigt ...

Gældsanering

Har du en gæld, du ikke kan betale, har du mulighed ...

Hvilke aktiver er omfattet af en konkurs

Ved konkurs er det relevant for både den konkursramte ...

Indledning af en konkurs

Der er mange forhold at skulle tage stilling til, når ...

Inkasso

Hvis en skyldner ikke betaler sin gæld til kreditor ...

Konsekvenser af en konkurs

Er man erklæret konkurs, medfører dette en lang ...

Konsekvenser af en omstødelse

I forbindelse med en konkurs kan den, til hvem der ...

Modregning i konkurs

Der er mulighed for at modregne i konkurs. Dette ...

Omstødelse

Ved konkurs er der risiko for, at mange af de ...

Omstødelse af en gave og arv

Er man begæret konkurs, kan man ikke frit foretage ...

Tvangsakkord

Tvangsakkord er en gældsordning. Ved tvangsakkord ...