Konkurrence og aftaler
Der gælder et krav om fair konkurrence for erhvervsdrivende og for at overholde de konkurrenceretlige regler, er et vigtigt at sætte sig grundigt ind i de forskellige konkurrencebegrænsninger, som den danske lovgivningen og EU-rettens regler har opstillet. Dette emne indeholder et overblik over de vigtigste begreber og forhold, som du som erhvervsdrivende skal være opmærksom på i forhold til konkurrence med andre virksomheder.

Du finder her en redegørelse af den dominerende stilling på markedet samt oplysninger om de generelle regler, der gælder indenfor konkurrenceretten. Du kan læse nærmere om de forskellige konkurrencebegrænsende muligheder samt om EU-rettes indvirkning på konkurrenceområdet. Du finder ligeledes information om fusioners betydning for konkurrencen samt om karteller, konkurrence aftaler og prisaftaler. Emnet indeholder også en regulering af konkurrenceretten i forhold til den offentlige sektor samt om muligheden for at yde statsstøtte til enkelte virksomheder.
 

 

 

Dominerende stilling

Indenfor konkurrenceretten anvendes udtrykket; ”den ...

Fusioner og opkøb

Fusioner og opkøb kan have stor betydning for ...

Generelle oplysninger om konkurrenceret

Det er de færreste, der har kendskab til de generelle ...

Karteller

Karteller er en gruppe af producenter, der har til ...

Konkurrence aftaler

Der er mulighed for at indgå mange forskellige ...

Konkurrence og EU

EU får mere og mere indflydelse på den danske ...

Konkurrencebegrænsninger

Konkurrencebegrænsninger kan foretages på forskellig ...

Prisaftaler

Generelt gælder indenfor konkurrenceretten, at ...

Reguleringen af den offentlige sektor

Også den offentlige sektor er undergivet ...

Statsstøtte

Generelt gælder indenfor konkurrenceretten, at ...