Køb og handler
Alle mennesker foretager stort set dagligt handler på den ene eller den anden måde. Både som køber og som sælger kan man komme ud for forhold i forbindelse med en handel, som man ikke havde forventet. Der findes forskellige handelsformer og betalingsmåder, og der kan være mangler ved salgsgenstanden, eller problemer i forbindelse med forsinket levering. Du kan under dette emne læse nærmere om dine muligheder, hvis handlen ikke har levet op til dine berettigede forventninger. Du finder information om køb med forbehold, og du kan læse nærmere om beskyttelsen i forbrugerkøb. Du finder ligeledes oplysninger om forhold, som vedrører handelsvaren, udveksling af ydelserne og købsaftalen. Du kan læse om både købers og sælgers beføjelser og forpligtelser, og så kan du finde information om forsinkelse og mangler ved salgsgenstanden.
 

 

 

Forbehold

Ved mange typer af handler er der mulighed for at tage ...

Forbrugerkøb

Indenfor køb og handler findes forskellige former for ...

Handelsvaren

Ved køb og handler er det selve varen, der danner ...

Køberen opfylder ikke sine forpligtelser

Har man indgået en handel med en anden part, har man ...

Køberens misligholdelsesbeføjelser

Når man som køber indgår en aftale med sælger, har ...

Købsaftaler

En købsaftale er en aftale mellem en køber og en ...

Leveringsproblemer

Det kan aftales i forbindelse med en handel, at varen ...

Mangler og skader på varen

Ved køb og salg af varer kan man komme ud for, at ...

Sælgerens forpligtelser overfor køberen

I forbindelse med en købsaftale har sælgeren visse ...

Udveksling af ydelser

Det almindelige udgangspunkt er, at køber leverer sin ...