Intellektuelle ejendomsrettigheder
Emnet om de intellektuelle rettigheder er især relevant for erhvervsdrivende, der gerne vil beskytte deres firmanavn, varemærke, produkter og services. Men også private personer, der ønsker beskyttelse af egne opfindelser eller egne værker har interesse i reglerne under dette emne. Emnet indeholder information om de forskellige rettigheder, der kan beskyttes. Det er f.eks. rettigheder over brugsmodeller, design, ophavsretlige værker, patenter og topografier. Du kan ligeledes læse om muligheden for at sanktionere, hvis f.eks. ophavsretten eller andre intellektuelle rettigheder krænkes. Sanktionen herfor vil ofte være en form for godtgørelse eller erstatning til den, hvis rettigheder er blevet krænket.
 

 

 

Brugsmodeller

Har man opfundet sit eget produkt, er det vigtigt at ...

Design

Har man sit eget design eller mønster, kan man få ...

Firmanavn

Når du starter en virksomhed og vælger et navn til ...

Ophavsretlige værker

Emnet om ophavsrettigheder dækker meget bredt og er ...

Patenter

Patenter er en af de meste kendte immaterielle ...

Sanktioner af at overtræde ophavsrettigheder

De ophavsretlige rettigheder er ved registreringen ...

Sanktioner af brud

De immaterielle rettigheder giver en eneret til f.eks. ...

Topografier

Reglerne om topografier er en lille del af de ...

Varemærker

En relevant del af de immaterielle rettigheder er ...