Forbrydelser og straf
Emnet indeholder information om de generelle regler, der gælder på det strafferetlige område. Emnet giver en oversigt over din retsstilling lige fra en anholdelse eller arrestation, og indtil du løslades igen. Du kan læse nærmere om de forskellige former for forbrydelser og straffen herfor, og du finder oplysninger om forsøg og medvirken ved forbrydelser. I nogle tilfælde vil formildende omstændigheder kunne medføre straffrihed, og du kan her læse om de forskellige grader af skyld samt om reglerne ved nødret og nørdværge. Emnet indeholder også oplysninger om retsforfølgning f.eks. i udlandet, og du kan læse om reglerne for forsæt og uagtsomhed, som er grundlæggende begreber, der bruges indenfor strafferetten til at vurdere ansvaret og fastsætte straffen.
 

 

 

Forskellige former for forbrydelser

Det er naturligvis en selvfølge, at man kan straffes ...

Forsøg

Begår man en forbrydelse, vil man naturligvis kunne ...

Fængsling og sanktioner

Strafferetten er et bredt emne, og reglerne er mange. ...

Medvirken

Det er en selvfølgelig, at den, der begår en ...

Parterne

Er du part i en straffesag, er det relevant for dig at ...

Retsforfølgning

Emnet om retsforfølgning er bredt og er især ...

Skyldgrader ved forsæt og uagtsomhed

Emnet om skyldgrader og fortsæt ved uagtsomhed ...