Fogedretlige forhold
Fogedretten tager sig af sager indenfor flere forskellige områder. Du kan f.eks. gå til fogedretten, hvis du har en gæld hos en skyldner, som du ikke kan få inddrevet. Du finder her information om de grundlæggende regler, der gælder for fogedretlige forhold. Du kan læse nærmere om muligheden for betalingspåkrav, udlæg og arrest. Du kan ligeledes læse om grundlaget for tvangsfuldbyrdelse samt om reglerne for appel eller kære, og om hvornår en afgørelse fra fogedretten anses for endelig. Emnet indeholder også oplysninger om konkrete regler f.eks. i forbindelse med samværssager og forbud mod at foretage bestemte handlinger, og du kan læse om muligheden for at gennemtvinge krav ved fogedens hjælp. Du kan også læse nærmere om tvangsauktion over fast ejendom.
 

 

 

Appel, kære og retskraft

At ende med en sag i fogedretten er altid et ...

Arrest

Er du part i en sag i fogedretten, er det vigtigt at ...

Betalingspåkrav

Er du kreditor, og kan du ikke få inddrevet dit krav ...

Fremgangsmåden ved en udlægsforretning

Er du kreditor, og kan du ikke få inddrevet dit krav ...

Genstanden for udlæg

Har du som kreditor krav på betaling, som endnu ikke ...

Grundlaget for en tvangsfuldbyrdelse

Anlægges en sag i fogedretten, finder du under dette ...

Judicielt forbud

Har fogedretten foretaget udlæg, anlægges sagen ...

Samværssager

Når man som forældre vælger at gå fra hinanden, ...

Tvangsauktion over fast ejendom

Har du gæld, du ikke kan betale, og ejer du en bolig, ...

Udlæggets retsvirkninger

Har du som kreditor krav på betaling, som endnu ikke ...

Umiddelbare fogedforretninger

Hvis man kan sandsynliggøre eller godtgøre et krav ...