EU
EU kan virke meget fjernt for dig i din hverdag, da du ikke direkte mærker, hvor stor betydning de EU-retlige regler har for dig. EU-retten regulerer dog i høj grad den nationale lovgivning i medlemslandene, da de EU-retlige retsakter f.eks. indeholder nogle minimumsstandarder, som skal overholdes, når der lovgives i de nationale medlemsstater. Du er således som minimum sikret en hvis frihed gennem EU-retten, der bl.a. sikre mulighed for fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem EU´s medlemslande.

Du finder under dette emne information om EU´s opbygning, institutioner og organer. Du kan læse om EU´s direkte virkning i medlemslandene samt om EU-rettens forrang. Du finder ligeledes oplysninger om de forskellige beslutningsprocesser i EU, og du kan læse mere om anden relevant EU regulering.
 

 

 

Anden relevant EU regulering

De EU-retlige retsakter er i stigende grad blevet en ...

Beslutningsprocesser i EU

EU kan virke meget fjernt for dig i din hverdag, da du ...

De fire friheder og det indre marked

De EU-retlige regler regulerer i høj grad en ...

De forskellige institutioner og organer

EU kan i hverdagene virke fjernt for dig som borger, ...

Direkte virkning

Indenfor EU-retten anvendes princippet om direkte ...

EU rettens forrang

Det kan være svært at gennemskue, hvor meget ...