Erstatning og godtgørelser
Er du eller skulle du selv eller dine ting blive påført en skade, eller påfører du andre en skade, er emnet om erstatning og godtgørelser meget relevant. I mange forhold har det stor betydning, om du er forsikret mod skader af den pågældende art, ligesom det kan have stor betydning for dig, om du kan få erstatning eller godtgørelse, hvis du selv eller dine ting bliver påført en skade.
Under dette emne kan du læse nærmere om de forskellige former for skader, ligesom du finder oplysninger om, hvornår man kan gøres ansvarlig for en påført skade. Emnet indeholder ligeledes information om arbejdsgiveres ansvar samt om produkthæftelse og trafikskader. Du kan også finde information om muligheden for erstatning eller godtgørelse i konkrete situationer, f.eks. ved lægemiddelskader, svie- og smerte, tort, tabt arbejdsfortjeneste samt forsørgertabserstatning eller anden erstatning til pårørende, hvis en skade medfører en person død.
 

 

 

Ansvarsformer

Dette emne er relevant for alle. Ved du, hvornår du ...

Arbejdsgivernes ansvar for arbejdstagerne

En arbejdsgiver har pligt til at tegne en forsikring ...

Hensigtens i erstatningssager

Det kommer ikke bag på de fleste, at man er ansvarlig ...

Patientskader

Emnet om patientskader er især relevant, hvis du som ...

Personskader

Når man taler om erstatning for skader, kan der både ...

Produkthæftelse

Et produktansvar er ansvar for skader, som et produkt ...

Skade på ejendom

Ved skade på ejendom kan der være tale om skade, som ...

Tingskader

Når man taler om erstatning for skader, kan der både ...

Trafikskader

Rigtig mange skader bliver påført dagligt i ...

Økonomisk tab

Når du selv eller dine ting påføres en skade, har ...