Den offentlige administration
Den offentlige administration er med til at påvirke din dagligdag. Emnet vedrører både forhold, som kan virke fjernt for dig som f.eks. retsakter udstedt af EU samt oplysninger om Folketinget, regeringen og lovgivningsprocessen. Men emnet beskriver også forhold, der kan virke mere nære som f.eks. kommunernes anvendelse af de lovgivningsbestemmelser, som er vedtaget af Folketinget og regeringen. Dette har betydning for dig, når du f.eks. søger om offentlig støtte hos kommunen, da kommunen skal overholder de sagsbehandlingsprincipper, som er fastsat for at beskytte dig som borger, når en offentlig myndighed skal foretage en afgørelse. Du kan her læse om administrative afgørelser og appel af disse. Du finde information om kommunal forvaltning og service, og så kan du læse om offentlig forvaltning samt om Grundlovens betydning for dig i forhold til den lovgivning, som bliver vedtaget i Danmark.
 

 

 

Administrative afgørelser

I forbindelse med offentlige myndigheders ...

Appel til administrative afgørelser

Hvis du ikke er enig med resultatet af en afgørelse, ...

Kommunal forvaltning og service

Dette emne dækker primært over kommunernes opgaver ...

Kompetence

Staten fører tilsyn med kommunerne. Dette betyder en ...

Offentlige finanser

Området for offentlige finanser dækker over de ...

Offentlige sagsbehandlingsprincipper

Når den offentlige forvaltning behandler sager, ...

Regering og central administration

Regeringen og Folketingets arbejde kan måske virke ...

Rettigheder efter grundloven

Grundloven er Danmarks forfatning, og dens indhold ...

Statsforfatning

Grundloven er Danmarks forfatning, og dens indhold ...

System af retsakter og lovgivning

Din dagligdag er i høj grad reguleret af de love og ...

Valg og folkeafstemninger

Valg og folkeafstemninger har betydning for alle. Du ...