Arv
Selvom du ikke umiddelbart tænker over det, har det stor betydning for dine efterladte, om du har taget stilling til, hvad der vil ske i tilfælde af din død. Da det ikke har betydning for dig nu og her, virker det måske ikke så relevant, men har du tænkt over, hvad der f.eks. vil ske med din formue, hvis du pludselig går bort? Har du sikret dine nærtstående efter dine egne ønsker? Det gælder f.eks. din kone, din samlever eller dine børn. Under dette emne kan du læse nærmere om, hvem der er arveberettiget, hvis der i en dødsfaldssituation ikke er oprettet testamente. Du kan ligeledes finde retningslinjer for, hvordan et testamente skal fortolkes, hvis det er tvetydigt, ligesom du finder information om de forskellige typer af testamenter, man kan oprette. Emnet indeholder også oplysninger om gaver, det gives i forbindelse med dødsfald, f.eks. på dødslejet samt information om dødsboet og behandlingen af afdødes formue.
 

 

 

Administration af en ejendom

Behandlingen af dødsboet er en stor del af emnet om ...

Arv

Emnet om arv har både betydning for dig, hvis du vil ...

Arvinger

Vil du sikre dine efterladte ved et eventuelt ...

Fortolkning af testamenter

Mange vælger at oprette et testamente for at sikre ...

Gaver

Ældre mennesker eller andre personer, hvor et ...

Succession

Testamenter oprettet mange år før ens død kan ofte ...

Typer af testamenter

For at sikre dine efterladte eller pårørende bedst ...