Ansættelse og afskedigelse
Både som offentligt ansat eller som ansat i det private, er området gennem lovgivning om overenskomster reguleret af en lang række forskellige regler. Der er derfor forskel på, hvilke regler der gælder f.eks. i forhold til ansættelse, løn, barsel, ferie, sygdom og afskedigelse i de forskellige brancher. Både som selvstændig men også som lønmodtager er det særdeles relevant at kende til sine forpligtelser eller sine rettigheder på disse områder, men reglerne er ikke altid let tilgængelige eller overskuelige. Emnet om ansættelse og afskedigelse indeholder derfor de vigtigste og mest relevante informationer om dine rettigheder med hensyn til f.eks. ansættelsesbeviset, rettigheder ved barsel og fødsel, sygdom, ferie, arbejdstiden, sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, lovlige og ulovlige grunde til afskedigelse samt tidsvilkår for opsigelse.
 

 

 

Ansættelse metoder

Som lønmodtager og som arbejdsgiver har begge parter ...

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakten kaldes også for ...

Ansættelsesvilkår

Emnet om ansættelsesvilkår er meget bredt og ...

Arbejdsforholdets ophør

Som arbejdsgiver kan du ikke afskedige dine ansatte ...

Arbejdsgivere

Det er ikke kun lønmodtageren, der har nogle ...

Arbejdstagere

Som arbejdstager kan det ofte være vanskeligt at have ...

Ferie

Reglerne for ferie varierer fra branche og til ...

Kollektiv

De kollektive overenskomster regulerer en stor del af ...

Løn

Lønnen er af stor betydning for selve ...

Sundhed, og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed er vigtige foranstaltninger, der ...

Sygdom

Igennem livet vil stort set alle komme ud for sygdom ...